Generalforsamling 2018

Generalforsamling – lørdag den 17. november 2018, kl. 12.00.

På grund af de få tilmeldinger som der har været, har vi været nød til at omprioriterer generalforsamlingen. Den kommer til at foregå under mere uformelle rammer, de tilmeldte vil blive kontaktet personligt.

Lokalplanlægning

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

Denne vejledning har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med lokalplaner, der har et bevaringsværdigt sigte.

Her er link til Erhvervsstyrelsen hjemmeside