Bliv medlem af foreningen for bevaringshåndværkere

Foreningen for BevaringsHåndværkere (FFBH) er en forening for dem som har interesse for og beskæftiger sig med frede og bevaringsværdige bygninger, vores alles fælles kulturarv. Man behøver ikke være uddannet restaureringshåndværker eller at udelukkende beskæftige sig med restaurering for at være medlem, hvis man gerne vil bidrage til den fælles viden, hvis man gerne vil blive dygtigere og mere vidende indefor sit fag eller har man simpelthen interessen, så er FFBH foreningen for dig!

FFBH’s bestyrelse tegner til daglig foreningens virke ligefra politisk dagsorden, til faciltieringen af kontakt mellem rådgivere, bygherre og andre som beskæftiger sig med bygningsbevaring og vores aktive medlemmer.

FFBH vil gerne have aktive medlemmer, derfor opfordre vi til at deltage aktiv på hjemmesiden, vores Facebook gruppe eller til at kontakte bestyrelsens medlemmer skulle man have en god idé eller noget man gerne vil have svar på. Vi vil gerne bakke op om det gode initiativ og vil samtidig gerne lave relevante arrangementer og oplevelser som vores medlemmer kan deltage i.

Der findes 2 typer at medlemskaber; det aktive medlemskab (STEM) og støttemedlemskabet (STØT).

STEM-medlemskabet er for de aktive håndværkere som ønsker at stå på hjemmeside og som kan kontaktes af alle relevante personer og institutioner, dette medlemskab giver også stemmeberettigelse i foreningen. se vedtægter for mere information. Dette medlemskab koster 250,00kr. årligt og betales første hverdag i november hvert år.

STØT-medlemskabet er for dem som gerne vil bakke op om foreningens arbejde og man vil blive inviteret til alle foreningens arrangementer og møder. Dette medlemskab er ikke stemmeberettiget. Dette medlemskab koster minimum 250,00kr. årligt og betales første hverdag i november hvert år.

Er man interesseret i yderligere information er man velkommen til at tage kontakt på:  info@bevaringshaandvaerkere.dk

Udøvende medlem

Ja tak, jeg til gerne være udøvende medlem

Støtte medlem

Ja tak, jeg til gerne være støtte medlem