Medlemsfordele

GRATIS advokat til medlemmer hos Foreningen for bevaringshåndværkere (FFBH)

Som medlem hos FFBH kan du sikre dig og din virksomhed den bedste juridiske rådgivning, uanset om det gælder byggesager, kontrakter, testamente, køb af bolig eller erhvervsejendom etc.

FFBH har således indgået et samarbejde med advokat Thomas Schioldan Sørensen, der med sit juridiske team vil bistå vores medlemmer med både private og erhvervsmæssige juridiske problemstillinger.

Thomas er partner hos Advokatfirmaet Rödstenen. Han har møderet for Højesteret og arbejder sideløbende med advokatgerningen som voldgiftsdommer. Han er desuden uddannet mediator og har bl.a. indgående kendskab til byggeriets retsforhold.

Du og din virksomhed kan som medlem af FFBH drage fordel af Thomas’ professionelle juridiske rådgivning og advokatbistand på flere måder:

Som medlem hos FFBH kan du få et gratis og uforpligtende opstartsmøde med Thomas og dermed fra starten etablere en personlig kontakt til en advokat, der kender dit firma og samtidig få en drøftelse af generelle branche forhold, typiske konkrete og generelle udfordringer og løsninger af juridisk karakter samt hvordan et muligt samarbejde vil kunne struktureres.

Du får adgang til en indledende gratis drøftelse af en sag (typisk kontraktrådgivning eller en tvist, udarbejdelse af testamente, køb af virksomhed etc.) med henblik på i fællesskab med Thomas at vurdere, om der er grundlag for, at en reel sagsbehandling bør indledes. Formålet med den indledende drøftelse er således en overordnet mundtlig introduktion til sagen og dens hidtidige forløb samt en umiddelbar udfaldsvurdering/risikovurdering og evt. drøftelse af fordele og ulemper ved videre sagsbehandling. Den indledende drøftelse vil primært basere sig på telefoniske drøftelser af sagens fakta og forløb, og kan vare op til 2 timer.

Thomas Schioldan Sørensen
Advokat (H), Voldgiftsdommer, Mediator
tlf.. +45 42 42 26 00
E-mail ts@rodstenen.dk

Læs mere på www.rodstenen.dk // www.tvistløsning.dk