Lokalplanlægning

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

Denne vejledning har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med lokalplaner, der har et bevaringsværdigt sigte.

Her er link til Erhvervsstyrelsen hjemmeside